Загальні положення
 1. Даний документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) суб’єкта господарської діяльності ТОВ «НІК.Юей» (надалі іменованого «Виконавець») і містить всі істотні умови надання послуг (ст. ст. 633, 641 та гл. 63 Цивільного кодексу України).
 2. Відповідно до п. 2 ст. 642 Цивільного Кодексу України (ЦКУ), у разі прийняття викладених нижче умов та оплати послуг юридична або фізична особа, що проводить таким чином акцепт цієї оферти, стає Замовником.
 3. Цей Договір може бути укладений в один із таких способів:
  • а) Шляхом його підписання уповноваженими представниками Замовника і Виконавця;
  • б) Шляхом реєстрації Замовника на web-сервері Виконавця за адресою http://nic.ua (далі — «веб-сайт Виконавця») відповідно до Інструкцій, опублікованих на веб-сайті Виконавця (далі — «Інструкції Виконавця»), присвоєння номера Договору (у разі, якщо клієнтові не присвоєно номер договору, номером договору виступає облікове ім’я клієнта — далі «логін») і подальшої оплати Замовником рахунку, виставленого за допомогою web-інтерфейсу Виконавця, з дотриманням всіх умов, зазначених у Договорі. Замовник несе відповідальність за достовірність зазначеної інформації при реєстрації.
 4. Укладаючи Договір, Замовник підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також, у разі, якщо Замовник є фізичною особою, він дає дозвіл на обробку Виконавцем своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом наступних п’яти років після закінчення його дії. Знищення персональних даних є підставою для розірвання договору і виконується на підставі письмової (паперової) заяви клієнта. У такому випадку, договір розривається з дати, зазначеної у відповідному повідомленні Виконавця. Крім цього, укладенням цього Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних» про мету збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються юридичній особі ТОВ «НІК.Юей» з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ і передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних (наприклад, при реєстрації доменного імені). Обсяг прав Замовника як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.
Терміни, що використовуються в даному договорі
 • Сервер — програмно-апаратна обчислювальна система, що виконує сервісні функції за запитом клієнта, надаючи йому доступ до певних ресурсів.
 • SSL-сертифікат — це цифровий документ, який дозволяє серверу та клієнту перевіряти дійсність один одного для подальшого обміну інформацією в зашифрованому вигляді.
 • Хмарний сервер — модель онлайн-сховища, в якому дані зберігаються на численних розподілених в мережі серверах, що надаються в користування клієнтам, для яких він представляється як один цілісний віртуальний сервер..
 • Веб-сайт — сервер, що приймає запити від клієнтів і що видає їм відповіді, зазвичай у вигляді сторінок з гіпертекcтовою розміткою (html), сторінок даних, зображень, файлів, медіа-потоків та інших даних.
 • Веб-хостинг (віртуальний веб-сервер) — послуга з надання дискового простору для фізичного розміщення файлів замовника на сервері виконавця, постійно підключеному до мережі Інтернет.
 • IP-адреса — унікальний ідентифікатор, адреса пристрою, зазвичай комп’ютера, підключеного до локальної мережі або мережі інтернет, що використовується в маршрутизованому мережевому протоколі (Internet Protocol) сімейства TCP/IP.
 • SSH-доступ — протокол, що дозволяє отримати доступ безпосередньо на сервер з обліковими даними користувача для віддаленого управління операційною системою, в тому числі файлами і папками.
 • Доменне ім’я — символьне ім’я, що служить для ідентифікації областей (зон) — гілок ієрархічного простору імен мережі Інтернет, або доменів, відповідно до системи доменних імен DNS. Доменні імена дають можливість адресації вузлів мережі Інтернет і розташованих на них мережевих ресурсів (веб-сайтів, серверів електронної пошти, інших служб) в зручній для людини формі.
 • Сервери імен NS (Name server) — розподілена система перетворення доменного імені (імені комп’ютера або іншого мережевого пристрою) в IP-адресу і навпаки.
 • Нік-хендл (nic-handle) — мережевий ідентифікатор, який містить контактну інформацію про певну людину або організацію. Нік-хендл використовуються для встановлення посилання на контактні дані про власника (технічний контакт та інші) доменного імені. Сервіс Whois при видачі інформації про контактних осіб доменів посилається на їх нік-хендли.
 • Whois — сервіс, що працює за протоколом whois і призначений для отримання контактних даних та технічної інформації про доменні імена, IP-адреси і іншої мережевої інформації. Сервіс Whois є публічним (загальнодоступним) сервісом мережі Інтернет.
Предмет договору
 • 1.1. За Договором Виконавець зобов’язується надавати Замовнику інтернет послуги, що складаються з комплексу послуг, які включають: реєстрацію та підтримку доменних імен, розміщення віртуальних веб-серверів (веб-хостингу) у мережі Інтернет, надання в оренду серверів, хмарних серверів, SSL сертифікати, IP адреси та інші послуги, зазначені на веб-сайті Виконавця, в тому числі підтримку сервісів, технічну підтримку по телефону та електронною поштою (далі — Послуги). Опис Послуг, їх повний перелік і вартість опубліковані на офіційному веб-сайті Виконавця. Веб-сайт Виконавця є публічним ресурсом, тобто таким, до якого мають доступ усі користувачі мережі Інтернет 24 години на добу 7 днів на тиждень.
 • 1.2. При прийнятті умов Договору, Замовник зобов’язується оплатити обрані ним Послуги відповідно до Тарифів, зазначених на веб-сайті Виконавця.
 • 1.3. Замовнику надається:
  • а) унікальні ім’я і пароль, що дозволяють управляти замовленнями на веб-сайті Виконавця; дана інформація створюється Замовником самостійно при проходженні процедури реєстрації на веб-сайті Виконавця;
  • б) реєстрація доменних імен і підтримка їх на первинному і вторинному серверах імен DNS, якщо така послуга замовлена на офіційному сайті Виконавця;
  • в) можливість організації імен електронної пошти, обсяг інформації в кожен момент часу знаходиться в межах квоти, передбаченої тарифним планом, якщо така послуга замовлена ​​на офіційному сайті Виконавця;
  • г) можливість використання всіх доступних програм і функцій;
  • д) доступ до статистики відвідувань веб-сайту Замовника при використанні послуг веб-хостингу;
  • е) одержання необхідних даних для підключення до Послуги і налаштування програмного забезпечення, консультації по електронній пошті або по телефону служби підтримки сервісу (телефон служби підтримки і форма зворотного зв’язку розташована на офіційному веб-сайті Виконавця).
 • 1.4. До складу Послуг не входить надання можливості прийому-передачі електронних повідомлень Замовника в офісі Виконавця, налаштування або діагностика персонального комп’ютера, модему та програмного забезпечення Замовника, як в офісі Виконавця, так і з виїздом до Замовника, а також навчання навичкам роботи в мережі Інтернет.
Умови та порядок реєстрації доменного імені
 • 2.1. Реєстрація доменних імен проводиться у відповідності з Договором, регламентуючими документами, а також встановленим Виконавцем і опублікованим на веб-сайті Виконавця порядком виконання реєстраційних дій.
 • 2.2. Виконавець здійснює реєстрацію доменного імені на підставі Договору, укладеного з адміністратором домену .UA — ТОВ «Хостмайстер», адміністраторами регіональних зон України та іншими організаціями.
 • 2.3. Послуги з реєстрації та підтримки доменних імен надаються тільки після надання правдивих даних, зазначених у п. 2.5. договору.
 • 2.4. Нове доменне ім’я реєструють в тому випадку, якщо виконані всі необхідні умови, правила і норми його реєстрації, зокрема:
  • на момент реєстрації таке ім’я домену вільне;
  • не порушено загальноприйняті морально-етичні норми;
  • в заявці вказана повна і достовірна інформація, необхідна для реєстрації;
  • дотримані правила даної доменної зони.
 • 2.5. Правдиві дані» в Договорі це такі, що надані Замовником під час реєстрації на веб-сайті виконавця, а також при замовленні відповідної послуги, необхідні для ідентифікації Замовника.
  • 2.5.1. Для юридичної особи підтверджуючими документами можуть бути: завірені печаткою юридичної особи та підписом уповноваженої особи копії:
   • свідоцтва/виписки про державну реєстрацію (для іноземної юридичної особи — інший документ про реєстрацію або присвоєння номера в реєстрі юридичних осіб, у разі ведення даного реєстру в країні, де особа була створена);
   • свідоцтва про постановку на облік в податковому органі (для іноземної юридичної особи — інший документ про постановку на податковий облік, у випадку ведення даного виду обліку в країні, де особа була створена);
   • документа (протокол загальних зборів учасників , рішення учасника або інший документ) про призначення на посаду особи, яка має на підставі Статуту право діяти від імені юридичної особи без довіреності, на підставі якої діє представник Замовника;
   • виписки з положення про філію/представництво, про заснування відокремленого підрозділу (для відокремлених підрозділів юридичних осіб — додатково до вищевказаних документів).
  • 2.5.2. Для фізичної особи підтвердними документами можуть бути:
   • документ, що засвідчує особистість відповідно до чинного законодавства України (особиста присутність з оригіналом документа або копія — за рішенням Виконавця);
   • оригінал доручення у разі укладення Договору на підставі довіреності.
 • 2.6. Тільки за наявності письмового Договору або при наданні підтвердних документів (допускається кольорова скан-копія оригіналів необхідних документів високої роздільної здатності) Виконавець виконує заявки Замовника (оформлені у вигляді заяви):
  • (1) на зміну відомостей, необхідних для ідентифікації Адміністратора домену;
  • (2) на передачу підтримки домену іншому реєстратору;
  • (3) на передачу прав адміністрування домену іншому адміністратору;
  • (4) на відмову від прав адміністрування (анулювання реєстрації);
  • (5) на передачу трансфер-коду при відсутності доступу до службової області;
  • (6) на інші дії, за запитом співробітника Виконавця.
 • 2.7. Домен вважається зареєстрованим, а Послуга з реєстрації домену наданою, з моменту присвоєння реєстрованим доменом в Реєстрі статусу зареєстрованого (REGISTERED або OK або іншої відповідно до правил реєстру).
 • 2.8. Послуга з продовження реєстрації домену вважається наданою в момент внесення до Реєстру відомостей про продовження реєстрації. При цьому, як правило, реєстрація домену подовжується на 1 (один) рік, від раніше встановленої дати закінчення терміну реєстрації домену.
 • 2.9.1. За Договором Замовник має право зареєструвати будь-яку кількість доменів на своє ім’я.
 • 2.9.2. Замовник підтверджує, що на момент кожної заявки на реєстрацію доменів, за його інформацією, ні реєстрація доменного імені, ні порядок його використання не порушують прав інтелектуальної власності третіх осіб.
 • 2.9.3. Відповідальність Виконавця по кожному конкретному доменному імені припиняється в момент закінчення терміну реєстрації доменного імені.
 • 2.9.4. У типовій ситуації, за Замовником залишається право пріоритету подовжити доменне ім’я після закінчення його терміну реєстрації протягом певного терміну (для кожного доменного імені такий термін може відрізнятися). Виконавець не має можливості гарантувати таке продовження, але докладає всіх зусиль, щоб його забезпечити.
 • 2.9.5. Вартість продовження доменного імені після закінчення терміну його реєстрації може відрізнятися від стандартної вартості продовження доменного імені.
 • 2.9.6. Незалежно від того, в якій зоні зареєстровано доменне ім’я, через 28 днів після закінчення терміну реєстрації домен може бути видалений з реєстру або переданий новому реєстранту.
 • 2.9.7. У процесі оформлення замовлення на реєстрацію доменного імені Замовник повинен надати Виконавцю свої контактні дані у вигляді мережевого ідентифікатора (nic-handle). Реєстрація мережевого ідентифікатора здійснюється замовником самостійно на сайті http://hostmaster.net.ua або безпосередньо на офіційному веб-сайті Виконавця під час оформлення замовлення. У разі, коли Замовник не може надати зазначену інформацію або хоче зберегти конфіденційність свого володіння доменним ім’ям, реєстрація домену можлива на службовий нік-хендл «NICP-UANIC».
 • 2.9.8. У випадках, коли «NICP-UANIC» використовувати в доменних іменах неможливо, Виконавець має право реєструвати домен, використовуючи інший свій службовий нік-хендл з метою представницьких функцій.
 • 2.9.9. При реєстрації доменного імені з використанням нік-хендла «NICP-UANIC» або іншого службового нік-хендла, Виконавець виступає виключно як представник Замовника, і в будь-який момент змінює його на нік-хендл Замовника відповідно до вимоги, оформленим на веб-сайті Виконавця або за письмовою заявою.
 • 2.9.10. У всіх реєстрованих доменних іменах, технічний контакт встановлюється Виконавця або особи, яка несе відповідальність за технічну працездатність домену.
 • 2.9.11. У будь-якому зареєстрованому доменному імені, на свій розсуд, Виконавець має право відкрити (оновити) дані реєстранта (Замовника) навіть у тому випадку, якщо Замовник приховав їх.
 • 2.9.12. У будь-якому зареєстрованому доменному імені, на свій розсуд, Виконавець має право оновити дані реєстранта (Замовника) у тому випадку, якщо за встановленими контактними даними неможливо зв’язатися з реєстрантом домену (Замовником) у відкритому вигляді.
 • 2.9.13. При надходженні офіційних паперових запитів від різних органів і організацій про надання Whois даних конкретного доменного імені, Виконавець, на свій розсуд, має право надати актуальні дані про домен та реєстранті домену (адміністратора та інших контактних осіб) навіть у випадку якщо в публічному реєстрі Whois дані реєстранта приховані.
Порядок надання та обліку наданих послуг
 • 3.1. Обравши вид Послуги, Замовник направляє на адресу Виконавця заявку на отримання Послуг, використовуючи відповідні форми та засоби на офіційному веб-сайті Виконавця http://nic.ua (http://www.nic.ua). На підставі отриманої заявки Виконавець виставляє Замовнику рахунок на оплату вибраної Послуги в електронному вигляді.
 • 3.2.Послуги надаються Замовнику протягом терміну дії Договору за умови внесення передоплати на підставі виставленого рахунку або наявності позитивного балансу, більшого чи рівного вартості послуги, на особовому рахунку (далі ОР) Замовника.
 • 3.3. Виконавець враховує та зберігає всю інформацію про спожиті послуги та платежі Замовника. Облік ведеться в гривнях.
 • 3.4. Виконавець забезпечує Замовнику доступ до інформації про стан ОР Замовника.
 • 3.5. Роздрукування сплачених рахунків та інформації про спожиті послуги служить підтвердженням надання Виконавцем Послуг за Договором.
 • 3.6. У разі виникнення негативного балансу на ОР Замовника, надання Послуг Замовнику призупиняється через 30 днів з моменту його виникнення. Відновлення надання Послуг Замовнику настає знову після внесення оплати.
 • 3.7. Прохання Замовника вважаються авторизованими (верифікованими) і виконуються Виконавцем, якщо вони направлені з службової області на веб-сайті Виконавця. Доступ до службової області Замовник має тільки за своїм логіном і паролем. Пароль Виконавцю не відомий і його знає тільки Замовник, пароль може бути змінений Замовником на веб-сайті Виконавця в будь-який час самостійно.
 • 3.8. Контактною електронною адресою (e-mail) вважається адреса, вказана при реєстрації Замовника в реєстраційній формі на веб-сайті Виконавця. Зміна контактного e-mail здійснюється Замовником шляхом направлення письмової заяви, докладаючи документи відповідно до п.п. 2.5.1, 2.5.2 або іншим способом, який запропонований Виконавцем.
 • 3.9. Замовник, який уклав Договір за допомогою акцепту оферти (спосіб, зазначений у п.п. «а» п. 3 «Загальні положення» Договору), має право у будь-який час вимагати у Виконавця текст Договору, підписаний уповноваженим представником Виконавця та скріплений печаткою, а також акти виконаних робіт. Дані документи в кількості двох примірників направляються за адресою, вказаною Замовником.
 • 3.10. Після отримання Виконавцем примірника цього Договору, підписаного з боку Замовника, з додатком копій Підтвердних документів, зазначених у п. 2.5 Договору, Замовник набуває в повному обсязі права, надані письмовим Договором.
 • 3.11. У разі, якщо протягом 10 днів після надання послуг Замовник не звернувся до Виконавця з вимогою надати оригінали актів виконаних робіт, або ж не надав претензію до якості наданих послуг, оформлену згідно з п. 7.1. даного договору, вважається, що надані послуги чи виконані роботи відповідають вимогам договору і прийняті споживачем в повному розмірі, що підтверджується актом виконаних робіт, який підписаний Виконавцем.
Ціна договору та порядок розрахунків
 • 4.1. Вартість Послуг вказується на офіційному веб-сайті Виконавця.
 • 4.2. Оплата Послуг здійснюється у формі передоплати на розрахунковий рахунок або в касу Виконавця, згідно виставленого рахунку. Також оплата може здійснюватися Замовником за допомогою платіжних карток міжнародних платіжних систем Visa, MasterCard в режимі реального часу на веб-сайті Виконавця або іншим способом.
 • 4.3. Оплата здійснюється за період, який обчислюється в місяцях або роках, залежно від виду послуги. Послуга може бути сплачена не менш ніж на мінімальний термін, можливий для надання даної конкретної послуги. Максимальний період надання послуги не може суперечити відповідним регламентуючих документів і законодавству України. Оплата є фіксованим платежем і плачується Замовником незалежно від факту використання Послуг.
 • 4.4. При оформленні Замовником платіжних документів в розділі «Призначення платежу» обов’язкове посилання на номер рахунку-фактури. При відсутності посилання на рахунок-фактуру, Виконавець не гарантує зарахування отриманих сум в рахунок оплати послуг Замовника, а надходження платіжного документа не визнається акцептом Договору.
 • 4.5. Факт оплати Послуг вважається підтвердженим, а ОР Замовника поповненим, після надходження відомостей з банку про зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, при обов’язковому дотриманні умов п. 4.4.
 • 4.6. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів. При зміні банківських реквізитів Виконавця, з моменту опублікування нових реквізитів на веб-сайті Виконавця і повідомлення на контактну електронну адресу (e-mail), Замовник самостійно несе відповідальність за платежі, зроблені по застарілих реквізитах.
 • 4.7. У разі анулювання реєстрації доменного імені до закінчення терміну його дії, а також у разі передачі доменного імені іншій особі або на обслуговування іншому Реєстратору, в тому числі за рішенням суду, грошові кошти, за послуги з реєстрації/продовження реєстрації такого доменного імені, не повертаються, а відповідальність Виконавця по кожному такому доменному імені припиняється.
Права та обов'язки сторін
 • 5.1. Виконавець зобов’язується:
  • 5.1.1. Забезпечити цілодобове зберігання, технічне обслуговування та моніторинг працездатності обладнання, на якому розміщені ресурси Замовника, протягом усього терміну дії Договору.
  • 5.1.2. Сповіщати Замовника про факти спроб злому Сервера, якщо відображення цих спроб вимагало проведення спеціальних дій Виконавця.
 • 5.2. Виконавець має право:
  • 5.2.1. Змінювати умови Договору і вартість Послуг в односторонньому порядку, з обов’язковою публікацією змін на своєму веб-сайті. Виконавець так само зобов’язується повідомляти Замовника про проведені зміни за допомогою електронної пошти не менш ніж за 10 календарних днів до моменту набрання ними чинності за відомими йому реквізитами Замовника. Якщо від Замовника не надходило заперечень, зміни вважаються прийнятими Замовником і стають невід’ємною частиною Договору.
  • 5.2.2. Залучати для виконання своїх зобов’язань за Договором третіх осіб, залишаючись відповідальним перед Замовником.
  • 5.2.3. Тимчасово припинити надання Послуг Замовнику, без повернення грошових коштів, до отримання від нього письмових роз’яснень у наступних випадках:
   • ненадходження передоплати за Послуги;
   • дій, спрямованих на обмеження чи перешкоджання в доступі інших користувачів до Послуг (у тому числі створення підвищеного навантаження на апаратні кошти устаткування), а також здійснення спроб несанкціонованого доступу до ресурсів Виконавця та до інших систем, доступних через мережу Інтернет;
   • публікації, передачі, розсилки через мережу Інтернет будь-якої інформації, що суперечить вимогам законодавства України або нормам міжнародного права;
   • опублікування або передачі будь-якої інформації або програмного забезпечення, яке містить у собі комп’ютерні віруси або інші компоненти, прирівняні до них;
   • дій, спрямованих на те, щоб використовувати, посилати, публікувати, передавати, відтворювати, надавати або поширювати будь-яким способом отримані за допомогою Послуг інформацію, програмне забезпечення або інші матеріали, повністю або частково, захищені авторськими або іншими правами, без дозволу власника, також як і посилати, публікувати, передавати або поширювати будь-яким способом будь-яку складову наданих Послуг або створені на її основі роботи, так як самі Послуги також є об’єктом авторських та інших прав за умови наявності письмової вимоги власника таких прав про обмеження перерахованих дій;
   • при виявленні атаки (DoS, DDoS) на веб-сайт, сервер, домен, IP-адресу користувача, а також у разі генерації трафіку, який перевищує 50 Мбіт/с і не є тимчасовим сплеском.
  • 5.2.4. При підвищених (наднормативних) потребах Замовника до апаратних та інших ресурсів в рамках замовленого обслуговування, запропонувати Замовнику перехід на інший тарифний план, запропонувати додаткові послуги та обмеження, а при відмові Замовника — припинити його обслуговування з поверненням невикористаних Замовником засобів. Для всіх тарифних пакетів послуг веб-хостингу встановлюється норма в 1% від ресурсів сервера.
  • 5.2.5. Повідомляти замовнику про послуги, рекламні кампанії за допомогою e-mail, sms, telegram, viber повідомлень або інших подібних сервісів.
 • 5.3. Замовник зобов’язується:
  • 5.3.1. Відправити заявку на Послуги через сервер http://nic.ua зі свого робочого місця. Заповнити всі запропоновані поля форми online-замовлення достовірними відомостями. За наслідки, що виникли з причини некоректності внесених відомостей, ні Виконавець, ні Адміністратор відповідного домену, ні Оператор реєстру відповідного домену відповідальності не несуть. При необхідності перевірки справжності особистості Замовника, надати всі дані, запитані Виконавцем для проведення такої перевірки. Виконувати вимоги, викладені в Договорі.
  • 5.3.2. Своєчасно проводити передоплату одержуваних Послуг відповідно до розділу 4 Договору і діючими на момент оплати Тарифами.
  • 5.3.3. Самостійно стежити за станом свого ОР.
  • 5.3.4. Зберігати відповідні фінансові документи, що підтверджують оплату Послуг.
  • 5.3.5. Підписувати акти наданих послуг, виконаних робіт і направляти їх Виконавцю протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту їх отримання, а у разі незгоди в той же строк направити Виконавцю мотивовану відмову від підписання Акту, при цьому в разі не отримання Виконавцем підписаного акта або вмотивованої відмови від підпису Акту протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту їх отримання, вважається що надані послуги чи виконані роботи відповідають вимогам договору і прийняті споживачем в повному розмірі, що підтверджується актом наданих послуг який підписаний Виконавцем.
  • 5.3.6. При оплаті рахунку-фактури з розрахункового рахунку юридичної особи, надати Виконавцю реєстраційні документи платника не пізніше 3 днів з моменту оплати. У випадку, якщо Замовник не надасть необхідні документи у зазначений вище термін, оригінали звітних бухгалтерських документів по оплаченому рахунку надаються Замовнику згідно тих публічних даних, які розміщені в Реєстрі платників ПДВ.
  • 5.3.7. Самостійно стежити за дотриманням мережевого етикету. Зі свого боку Виконавець зобов’язується не вживати ніяких дій щодо клієнтів Замовника щодо виявлених порушень раніше12-ти годин з моменту їх виявлення та попередження Замовника по електронній пошті.
  • 5.3.8. В процесі використання Послуг дотримуватись вимог чинного законодавства України, міжнародного законодавства, в тому числі не розміщувати на сайті матеріали, які суперечать законодавству (порнографія, пропаганда міжнаціональної, міжрасової, міжетнічної ворожнечі, тероризму, наркотиків тощо), не порушувати авторські, суміжні та інші права третіх осіб.
  • 5.3.9. Укладаючи Договір, Замовник підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згоден з його умовами, а також, у разі, якщо Замовник є фізичною особою, дає дозвіл на обробку Виконавцю своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом наступних п’яти років після закінчення його дії. Знищення персональних даних є підставою для розірвання договору і виконується на підставі письмової (паперової) заяви клієнта. У такому випадку, Договір розривається з дати, зазначеної у відповідному повідомленні Виконавця. Крім цього, укладенням цього Договору, Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються юридичній особі ТОВ «НІК. Юей» з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних (наприклад, при реєстрації доменного імені). Обсяг прав Замовника, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.
Відповідальність сторін
 • 6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором Виконавець та Замовник несуть майнову відповідальність згідно з чинним законодавством України.
 • 6.2. Ні Виконавець, ні Адміністратор відповідного домену, ні Оператор реєстру відповідного домену не несуть відповідальності за якість каналів зв’язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ Замовника до Послуг, а також не гарантує прийняття пошти Замовника від віддалених мереж, функціонування яких призвело до занесення адреси такої мережі до списків, за якими програма доставки пошти Виконавця не здійснює прийом пошти.
 • 6.3. Замовник повністю відповідальний за збереження свого пароля і за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване його використання. За фактом крадіжки логіна і пароля, що стався з вини третіх осіб Замовник зобов’язаний направити на адресу Виконавця заяву про зміну логіна і пароля, з обов’язковим додатком до заяви відповідного фінансового документа, що підтверджує оплату Послуг та документів, зазначених у п.п. 2.5.1, 2.5.2. Ні Виконавець, ні Адміністратор відповідного домену, ні Оператор реєстру відповідного домену не несуть відповідальності за дії третіх осіб, що призвели до крадіжки тієї чи іншої інформації Замовника.
 • 6.4. У разі порушення Замовником положень п. 5.3.7, п. 5.3.8 Договору та пред’явлення претензій з боку третіх осіб до Виконавця, Виконавець має право призупинити, або припинити надання Послуг (з розірванням Договору в односторонньому порядку), а Замовник зобов’язується самостійно врегулювати дані претензії і відшкодувати Виконавцю заподіяні цими діями збитки.
 • 6.5. Ні Виконавець, ні Адміністратор відповідного домену, ні Оператор реєстру відповідного домену не несуть відповідальності за порушення Замовником авторських, суміжних та інших прав третіх осіб.
 • 6.6. На Замовника у повному обсязі лежить ризик наслідків дій, вчинених через веб-сайт Виконавця з використанням авторизаційних даних Замовника, в тому числі виставлення рахунку, зміни особистих налаштувань, а також інших дій, які можуть спричинити фінансові чи технічні наслідки.
 • 6.7. Виконавець несе відповідальність за неможливість отримання Замовником замовлених Послуг тільки в тому випадку, якщо неможливість їх отримання сталася по прямій провині Виконавця. Відповідальність Виконавця не може перевищувати суми, що дорівнює вартості неодержаних Замовником Послуг.
 • 6.8. За винятком випадків, прямо зазначених у Договорі, ні Виконавець, ні Замовник не будуть передавати своїх прав і обов’язків за цим Договором без попередньої письмової згоди іншої Сторони.
 • 6.9. Протягом терміну дії Договору і протягом 3 (трьох) років з дня його розірвання, Сторони зобов’язуються обмежувати доступ третіх осіб без законної на те підстави, а також співробітників та посадових осіб, які не беруть участь у виконанні зобов’язань за Договором, і охороняти конфіденційність інформації , що становить комерційну таємницю та переданої один одному в ході виконання зобов’язань за цим Договором. Інформація вважається конфіденційною і становить комерційну таємницю, що її передала в тому випадку, якщо в/на ній явним чином вказано, що дана інформація є конфіденційною. Сторони розуміють, що предмет Договору — як правило, публічне розміщення інформації Замовника в мережі (веб-сайту) і конфіденційність можуть представляти собою лише тільки персональні дані Замовника, при цьому Виконавець має право публікувати і/або передавати персональні дані Замовника третім особам з метою виконання послуг, а також має право відмовити в приховуванні персональних даних, якщо така процедура не передбачена для конкретної послуги.
 • 6.10. Сукупний ліміт відповідальності Виконавця обмежується сумою сплачених рахунків Замовником, протягом усього терміну дії договору або терміну дії конкретної послуги.
Порядок розгляду претензій та спорів
 • 7.1. Претензії Замовника по отримуваних Послуг приймаються Виконавцем до розгляду тільки в письмовому вигляді і в строк не пізніше 3 робочих днів, з дати виникнення спірної ситуації. Термін розгляду претензій Замовника складає 30 (тридцять) робочих днів.
 • 7.2. Розгляд претензій, пов’язаних з наданням Послуг, здійснюється при пред’явленні Замовником відповідних фінансових документів, що підтверджують оплату Послуг.
 • 7.3. Для вирішення технічних питань при визначенні провини Замовника в результаті його неправомірних дій при користуванні мережею Інтернет, Виконавець має право самостійно залучати компетентні організації як експертів.
 • 7.4. Спори, що виникають щодо українських доменних імен, розглядаються за процедурою, передбаченою відповідним розділом чинних «Правил домену .UA», опублікованих на офіційному сайті адміністрації домену .UA за її поточною адресою в мережі інтернет.
 • 7.5. При розгляді спорів, як докази, сторони вправі надавати роздруковані електронні листи (e-mail), зі збереженою службовою технічною інформацією в них (заголовках). У разі якщо службова технічна інформація (заголовки) відсутня, такий лист не є доказом. Правильність заголовків електронного листа може підтвердити Провайдер, за допомогою якого було відправлено відповідний електронний лист або незалежні експерти.
Форс-мажор
 • 8.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань за цим договором, якщо доведуть, що воно стало наслідком обставин непереборної сили, а саме: стихійних лих, війни або воєнних дій, пошкодження або несправність комунікаційних ліній, змін законодавства або інших, що не залежать від Сторін, надзвичайних і невідворотних обставин, що відбулися мимо їхньої волі, і за умови, що ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору.
 • 8.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов’язань за Договором, повинна негайно дати письмове повідомлення іншій Стороні про настання і припинення обставин непереборної сили.
 • 8.3. Терміни виконання зобов’язань у разі настання обставин непереборної сили відсуваються відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини. Якщо зазначені обставини діють більше 3 (трьох) послідовних місяців, цей Договір може бути розірваний за ініціативою однієї із сторін шляхом направлення повідомлення іншій Стороні, при цьому жодна із Сторін не в праві вимагати від іншої сторони відшкодування збитків.
 • 8.4. Наявність обставин непереборної сили підтверджується офіційним висновком уповноваженого органу України.
Термін дії та порядок розірвання договору
 • 9.1. Договір набуває чинності з моменту надходження першої передоплати на поточний рахунок Виконавця і діє до закінчення терміну дії послуги (термін реєстрації доменного імені, послуги веб-хостингу та ін.) По закінченні цього терміну Договір вважається розірваним.
 • 9.2. Продовження договору здійснюється автоматично тільки за умови надходження на поточний рахунок Виконавця наступної оплати за продовження послуги, але тільки за умови, що оплата надійшла до закінчення терміну передплаченої послуги, відповідно до закінчення терміну дії договору. Якщо умови дотримані, договір продовжується автоматично на новий термін дії послуги (доменного імені).
 • 9.3. Договір може бути розірваний за згодою Сторін.
 • 9.4. У разі порушення однією із Сторін умов Договору інша Сторона має право на одностороннє розірвання Договору, про що письмово повідомляє Сторону, яка порушила умови Договору, не менше ніж за 14 календарних днів.
 • 9.5. Замовник має право у будь-який час в односторонньому порядку відмовитися від Послуг Виконавця. У цьому випадку Замовник зобов’язаний попередити Виконавця про бажання розірвати Договір за 30 календарних днів до дати розірвання Договору та погасити фінансову заборгованість, якщо така є.
 • 9.6. У разі дострокового припинення надання Послуг, Замовнику здійснюється повернення грошових коштів за повні місяці невикористаного часу (оплата за місяць, протягом якого обслуговування було припинено, що не повертається) при пред’явленні Замовником відповідних фінансових документів. Повернення грошових коштів за зареєстровані доменні імена не проводиться.
 • 9.7. При розірванні Договору або припинення його терміну дії вся наявна в електронному вигляді інформація Замовника зберігається у Виконавця протягом терміну, регламентованого внутрішніми документами.

Потрібен паперовий договір?

Для укладення договору в паперовому вигляді вам необхідно звернутися в службу підтримки. При запиті паперового договору, будь ласка, повідомте всі реквізити компанії, а також прикріпіть скан-копії основних документів, таких як свідоцтво про реєстрацію, свідоцтво платника ПДВ та ін.