Загальні положення
 1. Даний документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) суб’єкта господарської діяльності ТОВ «НІК.Юей» (що в подальшому іменується «Виконавець») і містить усі істотні умови надання послуг (ст. Ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України).
 2. Відповідно до п. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України (ЦКУ) у разі прийняття викладених нижче умов і реєстрації на веб-сайті https://nic.ua юридична або фізична особа, що здійснює акцепт цієї оферти, стає Замовником і у подальшому іменується «Замовник».
 3. Договір може бути укладений одним із таких способів:
  • а) Шляхом його підписання Замовником або уповноваженими представниками Замовника і Виконавця (в тому числі з використанням електронного підпису);
  • б) Шляхом реєстрації Замовника на веб-сайті Виконавця за адресою https://nic.ua (далі — «веб-сайт Виконавця») відповідно до Інструкцій, що опубліковані на веб-сайті Виконавця (далі — «Інструкції Виконавця»);
  • в) Шляхом оплати Замовником рахунку, виставленого за допомогою web-інтерфейсу Виконавця, з дотриманням всіх умов, зазначених у Договорі.
Терміни, що використовуються в даному договорі
 • Сервер — програмно-апаратна обчислювальна система, що виконує сервісні функції за запитом клієнта, надаючи йому доступ до певних ресурсів.
 • SSL Сертифікат — це цифровий документ, який дозволяє серверу та клієнту перевіряти справжність один одного для подальшого обміну інформацією в зашифрованому вигляді.
 • Хмарний сервер — модель онлайн-сховища, в якому дані зберігаються на численних розподілених в мережі серверах, що надаються в користування клієнтам, для яких він представляється як один цілісний віртуальний сервер.
 • Веб-сайт — сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об’єктів авторського права і (або) суміжних прав тощо, пов’язаних між собою і структурованих в межах адреси сайту і (або) облікового запису власника цього сайту, доступ до якого здійснюється через адресу у мережі Інтернет, може складатися з доменного імені, записів про каталоги або виклики і (або) числову адресу яка була призначена за Інтернет-протоколом.
 • Веб-сторінка — складова частина веб-сайту, може містити дані, електронну (цифрову) інформацію, інші об’єкти авторського права та (або) суміжних прав тощо.
 • Хостинг — послуга з надання ресурсів для розміщення інформації на сервері, що має постійний доступ до мережі.
 • Веб-хостинг або віртуальний хостинг — вид хостингу за якого безліч веб-сайтів різних Замовників розташовані на одному веб-сервері.
 • IP-адреса — унікальний ідентифікатор, адреса пристрою, зазвичай комп’ютеру, що з’єднаний з локальною мережею або мережею Інтернет, який використовується в маршрутизованому мережевому протоколі (Internet Protocol) сімейства TCP / IP.
 • SSH-доступ — протокол, що дозволяє отримати безпосередній доступ на сервер з обліковими даними користувача для віддаленого управління операційною системою в тому числі файлами і папками.
 • Доменне ім’я (Домен) — символьне ім’я, що служить для ідентифікації областей (зон) — гілок ієрархічного простору імен у мережі Інтернет, або доменів, відповідно до системи доменних імен DNS. Доменні імена дають можливість адресації вузлів у мережі Інтернет і розташованих на них мережевих ресурсів (веб-сайтів, серверів електронної пошти, інших служб) в зручній для людини формі.
 • Реєстрант — особа, в інтересах якої здійснюється реєстрація і делегування доменного імені.
 • Власник облікового запису (Замовник) — особа, яка виконала реєстрацію на веб-сайті Виконавця і отримала доступ до особистого кабінету (аккаунту) з якого має право здійснювати замовлення Послуг, а також керувати замовленнями.
 • Представник реєстранта (Замовник) — особа, яка виконала реєстрацію на веб-сайті Виконавця і отримала доступ до особистого кабінету (тобто власник акаунта), з якого має право здійснювати замовлення послуг з реєстрації, обслуговування та управління доменними іменами від імені Реєстранта домену.
 • Платник — особа, зазначена Замовником у відповідному полі замовлення Послуги на веб-сайті Виконавця, яка зобов’язується оплатити Послуги згідно до Договору за дорученням Замовника.
 • Білінг-контакт домену — особа, уповноважена реєстрантом на отримання рахунків за надання послуг реєстрації, підтримки і продовження реєстрації доменного імені.
 • Сервери імен NS (Name server) — розподілена система перетворення доменного імені (імені комп’ютера або іншого мережевого пристрою) в IP-адресу і навпаки.
 • Нік-хендл (nic-handle) — ідентифікатор мережі, який містить контактну інформацію про певну людину або організацію. Нік-хендли використовуються для встановлення посилання на контактні дані про власника (технічний контакт та інші) доменного імені.
 • Контакт (анкета) — контактна інформація юридичної або фізичної особи, що виконує одну з ролей по відношенню до доменного імені або іншої Послуги наданої Виконавцем.
 • Whois — сервіс, що працює по протоколу whois і призначений для отримання контактних даних та технічної інформації щодо доменних імен, IP-адрес і іншої мережевої інформації. Сервіс Whois є публічним (загальнодоступним) сервісом у мережі Інтернет.
 • Бонуси — віртуальні умовні одиниці, що нараховуються Замовнику за придбанні послуги на веб-сайті Виконавця.
 • Бонусна програма — програма винагороди Замовника, побудована на системі накопичення і використання бонусів на основі спеціального програмного забезпечення.
 • Бонусний рахунок — сукупність облікових та інформаційних даних Замовника щодо кількості нарахованих / списаних бонусів на його поточному балансі.
Предмет договору
 • 1.1. Згідно Договору Виконавець зобов’язується надавати Замовнику інтернет-послуги, а саме: реєстрацію та підтримку доменних імен, розміщення віртуальних веб-серверів (веб-хостингу) у мережі Інтернет, оренду серверів, хмарних серверів, SSL сертифікати, IP-адреси та інші послуги, що зазначені на веб-сайті Виконавця, у тому числі підтримку сервісів, технічну підтримку по телефону та електронній пошті (далі — «Послуги»). Опис Послуг, їх повний перелік і вартість опубліковані на офіційному веб-сайті Виконавця, який є публічним ресурсом.
 • 1.2. При прийнятті умов Договору, Замовник зобов’язується оплатити обрані ним Послуги відповідно до Тарифів, які зазначені на веб-сайті Виконавця.
 • 1.3. Замовнику надається:
  • а) унікальні ім’я і пароль, що дозволяють керувати замовленнями на веб-сайті Виконавця; дана інформація створюється Замовником самостійно при проходженні процедури реєстрації на веб-сайті Виконавця;
  • б) реєстрація доменних імен і підтримка їх на первинному і вторинному серверах імен DNS, якщо така послуга замовлена;
  • в) можливість організації імен електронної пошти, з обсягом збереженої інформації, в кожен момент часу інформації в межах квоти, передбаченої тарифним планом, якщо така послуга замовлена;
  • г) можливість використання всіх доступних програм і функцій;
  • д) отримання необхідних даних для підключення до Послуги і налаштування програмного забезпечення, консультації по електронній пошті або за телефоном служби підтримки сервісу (телефон служби підтримки, форма зворотного зв’язку засобом електронної пошти, а також інші способи зв’язку, які вказані на офіційному веб-сайті Виконавця );
  • е) хостинг (віртуальний, виділений або хмарний), якщо така послуга замовлена;
  • ж) інші послуги, зазначені на сайті Виконавця.
 • 1.4. До складу Послуг не входить налаштування або діагностика персонального комп’ютера, модему і програмного забезпечення Замовника, як в офісі Виконавця, так і з виїздом до Замовника.
 • 1.5. До складу Послуг, як правило, не входить налаштування веб-сайту, програмування, пошук помилок на веб-сайті, але може бути запропонована в якості окремої оплачуваної послуги на розсуд Виконавця.
2. Умови та порядок реєстрації доменного імені
 • 2.1. Реєстрація доменних імен здійснюється відповідно до Договору, Правил/ Регламентів відповідного домену, Політикою і Правилами позасудового вирішення доменних спорів (Політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA (.UA Domain Name Dispute Resolution Policy), Правил політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA (Rules for .UA Domain Name Dispute Resolution Policy), Додаткових правил політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA Всесвітньої організації інтелектуальної власності (World Intellectual Property Organization Supplemental Rules for .UA Domain Name Dispute Resolution Policy), а також встановленим Виконавцем і опублікованим на веб-сайті Виконавця порядком виконання реєстраційних дій та інших загальноприйнятих публічних документів.
 • 2.2. Виконавець здійснює реєстрацію доменного імені на підставі договірних відносин, укладених з адміністратором домену .UA, адміністраторами регіональних зон України, та іншими організаціями.
 • 2.3. Послуги по реєстрації та підтримці доменних імен надаються після надання Замовником даних, зазначених у п. 2.5. даного Договору.
 • 2.4. Нове доменне ім’я реєструється у тому випадку, якщо виконані всі необхідні умови, правила і норми його реєстрації, зокрема:
  • на момент реєстрації таке ім’я домену є вільним;
  • не порушуються загальноприйняті морально-етичні норми;
  • в заявці вказана повна, актуальна і коректна інформація, необхідна для реєстрації;
  • дотримані правила / регламенти обраної Замовником доменної зони.
 • 2.5. Під «достовірними даними» в Договорі розуміються дані, надані Замовником під час реєстрації на веб-сайті Виконавця, а також при замовленні відповідної Послуги, що є необхідними для ідентифікації Замовника та/або Реєстранта:
  • 2.5.1. Для юридичної особи «достовірність даних» можна підтвердити наступними документами (копії можуть бути засвідчені печаткою юридичної особи (у разі її наявності) та підписом уповноваженої особи, в тому числі з використанням ЕЦП):
   • свідоцтвом/випискою про державну реєстрацію (для іноземної юридичної особи — інший документ про реєстрацію або присвоєння номера в реєстрі юридичних осіб, в разі наявності даного реєстру в країні, де особа була створена);
   • свідоцтвом про взяття на облік в податковому органі (для іноземної юридичної особи — інший документ про постановку на податковий облік, в разі ведення даного виду обліку в країні, де юридична особа особа була створена);
   • документом (протоколом загальних зборів учасників, рішенням учасника або іншим документом) про призначення на посаду особи, яка має на підставі Статуту право діяти від імені юридичної особи без довіреності, Довіреність, на підставі якої діє представник Замовника;
   • виписки з положення про філію/представництво, про заснування відокремленого підрозділу (для відокремлених підрозділів юридичних осіб — додатково до вищевказаних документів).
  • 2.5.2. Для фізичної особи «достовірність даних» можна підтвердити наступними документами. Усі надані фото-копії/фотографії повинні бути оригінальними, без будь-яких змін або нанесеного тексту, створені на день відправлення запиту в службу підтримки Виконавця:
   • оригінал документа, що посвідчує особу відповідно до чинного законодавства України (в офісі Виконавця);
   • фото-копії (фотографії) двох або більше документів що посвідчують особу;
   • копія документа, що посвідчує особу з додаванням фото Замовника, на якому чітко видно обличчя і обидві руки, які тримають аркуш паперу, на якому написаний вручну (не надрукований за допомогою принтера) email Замовника та ПІН-код з особистого кабінету;
   • оригінал або копія довіреності (завірені нотаріально), в разі укладення Договору на підставі довіреності.
 • 2.6. При наданні документів зазначених в п. 2.5.2. Виконавець виконує заявки (оформлені у вигляді заяви, які можуть бути підписані з використанням електронного підпису) Замовника (фізичної особи):
  • а) на зміну відомостей, необхідних для ідентифікації Реєстранта домену;
  • б) на передачу підтримки домену іншому Реєстратору;
  • в) на передачу прав адміністрування домену іншому Замовнику;
  • г) на відмову від прав адміністрування (анулювання реєстрації/видалення Послуги);
  • д) на інші дії Замовника, за запитом Виконавця.

  • 2.6.1. Якщо Замовником виступає юридична особа, заявки виконуються тільки на підставі оригіналів документів або електронного документа з використанням електронного підпису уповноваженої особи та електронної печатки (за її наявності).
  • 2.6.2. Виконання деяких заявок Замовника можливе виключно на підставі оригіналу заяви. Також Виконавець має право запросити нотаріально завірені документи від Замовника.
 • 2.7. Домен вважається зареєстрованим, а Послуга з реєстрації домену наданою, з моменту присвоєння домену в Реєстрі статусу зареєстрованого (REGISTERED або OK чи інший статус, відповідно до правил реєстру).
 • 2.8. Послуга з продовження реєстрації домену вважається наданою в момент внесення до Реєстру відомостей про продовження його реєстрації. При цьому, як правило, реєстрація домену продовжується на період, обраний Замовником, від раніше встановленої дати закінчення терміну реєстрації домену, але не менше ніж 1 (один) рік.
 • 2.9. За Договором Замовник має право зареєструвати необмежену кількість доменів.
 • 2.10. Замовник підтверджує, що на момент подання кожної заявки на реєстрацію домену, ні реєстрація доменного імені, ні порядок його використання не порушують прав інтелектуальної власності третіх осіб, а також норм чинного законодавства.
 • 2.11. Відповідальність Виконавця по кожному доменному імені припиняється в момент закінчення терміну реєстрації доменного імені, навіть якщо він продовжує свою роботу або ще не видалений з реєстру.
 • 2.12. Замовник має право пріоритету на продовження доменного імені після закінчення терміну його реєстрації протягом 28 днів (для кожного доменного імені такий термін може відрізнятися) або менше 28 днів, в тих доменних зонах, де пріоритет становить менше 28 днів. Виконавець не гарантує і не несе відповідальності за неможливість пріоритетного продовження, але докладає всіх можливих зусиль, щодо його забезпечення.
 • 2.13. Вартість продовження доменного імені після закінчення терміну його реєстрації може відрізнятися від стандартної вартості продовження доменного імені.
 • 2.14. Незалежно від того, в якій зоні зареєстровано доменне ім’я, після закінчення терміну реєстрації, домен може бути видалено з реєстру або передано/зареєстровано новим Реєстрантом.
 • 2.15. В процесі оформлення замовлення на реєстрацію доменного імені Замовник зобов’язаний надати Виконавцю свої контактні дані та/або контактні дані особи, представником якої він виступає. У разі, коли Замовник бажає зберегти конфіденційність володіння доменним ім’ям, реєстрація домену можлива на службовий контакт Виконавця, лише за умови, що в обраній доменній зоні присутня така технічна можливість.
 • 2.16. При реєстрації доменного імені з використанням службового контакту Виконавця, він виступає виключно як представник Замовника, і в будь-який момент має право змінити службовий контакт на контакт Замовника відповідно до вимоги, оформленої на веб-сайті Виконавця або за письмовою заявою.
 • 2.17. При використанні службового контакту Виконавця, Виконавець не набуває права на такі доменні імена, не претендує на них і не несе відповідальність за законність реєстрації, утримання і використання таких доменних імен замість Замовника.
 • 2.18. За замовчуванням, в усіх доменних іменах, що реєструються, встановлюється технічний контакт Виконавця, якщо інше не зазначено Замовником.
 • 2.19. У будь-якому доменному імені, що реєструється, Виконавець має право на власний розсуд, відкрити (оновити) дані Реєстранта і/або Замовника навіть у тому випадку, коли вони приховані Замовником.
 • 2.20. При надходженні офіційних запитів від державних, правоохоронних, судових органів, а також інших запитів оформлених згідно вимог чинного законодавства про надання даних про особу Реєстранта доменного імені, Виконавець, на свій розсуд, має право надати такі дані, навіть якщо вони приховані у публічному реєстрі.
 • 2.21. У разі якщо Замовник реєструє або замовляє обслуговування доменного імені на іншу особу (Реєстранта) він підтверджує, що Реєстрант надав йому такі права. При цьому Замовнику передані права щодо управління доменним ім’ям. За заявками Замовника Виконавець має право виконувати операції з доменним ім’ям, у цьому випадку, відповідальність за такі дії повністю покладається на Замовника.
 • 2.22. Замовник виступає представником Реєстранта і залишається відповідальним перед Виконавцем за дотримання умов Договору.
 • 2.23. У разі якщо Замовник виступає Представником Реєстранта, за Реєстрантом зберігається право на перенесення домену в інший обліковий запис на веб-сайті Виконавця, а також зміну Реєстратора. При надходженні заявки на перенесення домену в обліковий запис Реєстранта, Виконавець повідомляє Представника Реєстранта (Замовника) про перенесення домену шляхом направлення відповідного листа на контактний email і через 1 робочий день виконує передачу домену. Якщо заявка на зміну Реєстратора надійшла від Реєстранта, який не є Замовником, Виконавець повідомляє Представника Реєстранта (Замовника) про перенесення домену шляхом направлення відповідного листа на контактний email. Зазначені листи мають характер інформаційних повідомлень.
 • 2.24. Замовник/Реєстрант зобов’язується дотримуватися умов Політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA, Правил політики вирішення спорів по доменних імен в домені .UA і Додаткових правил політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA Всесвітньої організації інтелектуальної власності.
 • 2.25. Замовник/Реєстрант погоджується, що суперечки, перелік яких наведено в пункті 4 Політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA, які виникають з третіми особами стосовно приватного доменного імені другого рівня в домені .UA, реєстрантом якого він є, будуть вирішуватись в порядку обов’язкового адміністративного провадження Центром ВОІВ з арбітражу та посередництва; а також погоджується, що його доменне ім’я може бути заблоковано, видалено або переделеговано Реєстратором в порядку, що передбачений Політикою вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA, Правилами політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA і Додатковими правилами політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA Всесвітньої організації інтелектуальної власності, в тому числі на виконання рішень Адміністративної комісії Центру ВОІВ, прийнятих відповідно до політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA, правил політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA і Додаткових правил політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA Всесвітньої організації інтелектуальної власності.
3. Порядок виконання та обліку наданих послуг
 • 3.1. Обравши Послугу, Замовник залишає заявку на отримання Послуг, використовуючи відповідні форми і засоби на офіційному веб-сайті Виконавця. На підставі отриманої заявки Виконавець виставляє Замовнику рахунок на оплату обраної Послуги в електронному вигляді.
 • 3.2. Послуги надаються Замовнику протягом терміну дії Договору за умови здійснення передоплати на підставі виставленого рахунку або наявності позитивного балансу, більшого або рівного вартості послуги, на особовому рахунку (далі ОР) Замовника, або наявності можливості списання суми вартості послуги за закріпленою за акаунтом Замовника платіжної картки .
 • 3.3. Виконавець враховує і зберігає всю інформацію про спожиті Послуги та оплати здійснені Замовником.
 • 3.4. Виконавець забезпечує Замовнику доступ до інформації про стан його ОР.
 • 3.5. Дані про сплачені рахунки та інформація про спожиті послуги підтверджують надання Виконавцем Послуг за Договором.
 • 3.6. У разі виникнення негативного балансу на ОР Замовника, надання Послуг припиняється. Відновлення надання Послуг відбувається після внесення оплати.
 • 3.7. Замовлення Замовника вважаються авторизованими (верифікованим) і виконуються Виконавцем, якщо вони здійснені зі службової області на веб-сайті Виконавця. Доступ до службової області Замовник має виключно за його логіном і паролем. Пароль не відомий Виконавцю, оскільки, ним володіє виключно Замовник, пароль може бути змінено Замовником на веб-сайті Виконавця в будь-який час самостійно. Також на розсуд Виконавця авторизація Замовника може бути виконана за допомогою пін-коду, який Замовник може побачити в особистому кабінеті на веб-сайті Виконавця, для передачі пін-коду співробітнику Виконавця.
 • 3.8. Контактною електронною адресою (email) вважається адреса, що вказана при реєстрації Замовника у реєстраційній формі на веб-сайті Виконавця. Зміна контактного email здійснюється шляхом направлення запиту до Виконавця за допомогою email. Якщо у Замовника немає доступу до поточного контактного email він направляє запит Виконавцю з робочого email, при цьому зобов’язується надати документи відповідно до п.п. 2.5.1, 2.5.2 або іншим способом, запропонованим Виконавцем.
 • 3.9. Замовник, який уклав Договір через акцепт оферти (у спосіб, зазначений в п.3 «Загальні положення» Договору), має право в будь-який час отримати паперовий варіант Договору, підписаний Виконавцем, а також отримати акти виконаних робіт. Договір, акти виконаних робіт і документи які пов’язані з виконанням цього Договору за згодою сторін можуть бути підписані з використанням електронного підпису. У цьому випадку документи надсилаються на електронну адресу Замовника через сервіс обміну електронними документами. Сторони погодилися вважати факсимільне відтворення підпису на рахунках і актах виконаних робіт, в рамках цього Договору, такими, що мають таку ж юридичну силу, як і власноручний підпис уповноважених представників Сторін.
 • 3.10. У разі, якщо протягом 10 днів після надання послуг Замовник не звернувся до Виконавця з проханням надати акти виконаних робіт, або ж не звернувся з претензією щодо якості наданих послуг, оформленою згідно п. 7.1. даного Договору, вважається, що надані послуги або виконані роботи відповідають вимогам Договору та прийняті Замовником у повному обсязі.
 • 3.11. У разі виникнення негативного балансу на ОР Замовника, надання послуг припиняється. Відновлення надання послуг настає після повного погашення негативного балансу.
 • 3.12. Виконавець визначає активність використання грошових коштів наявних на особистому рахунку Замовника. У випадку відсутності будь-якого руху коштів на ОР Замовника протягом 12 місяців, особовий рахунок Замовника визнається Виконавцем неактивним.
 • 3.13. Якщо особовий рахунок Замовника визнаний Виконавцем неактивним і має позитивний баланс, Виконавець залишає за собою право конвертувати залишок на ОР у бонуси. Правила нарахування бонусів, привілеї та обмеження, що виникають у зв’язку з їх використанням Замовником, доступні за посиланням.
4. Ціна договору і порядок розрахунків
 • 4.1. Вартість Послуг зазначається на офіційному веб-сайті Виконавця.
 • 4.2. Оплата Послуг здійснюється у формі передоплати на рахунок Виконавця, згідно виставленого рахунку. Якщо вартість Послуг визначена в іноземній валюті, їх оплата здійснюється в національній валюті — гривні, за комерційним курсом банку визначеним на день формування рахунку. Також оплата може здійснюватися Замовником за допомогою платіжних карток міжнародних платіжних систем Visa, MasterCard та ін., в режимі реального часу на веб-сайті Виконавця або іншим способом.
 • 4.3. Оплата здійснюється за період, який обчислюється в місяцях, роках, в залежності від виду послуги. Послуга може бути оплачена не менш ніж як на мінімальний термін, що передбачено для надання конкретної Послуги. Максимальний період надання Послуги не може суперечити відповідним регламентним документам та законодавству України. Оплата є фіксованим платежем і сплачується Замовником незалежно від факту використання Послуг.
 • 4.4. При оформленні Замовником платіжних документів в розділі «Призначення платежу» обов’язковим є посилання на номер рахунку-фактури. При відсутності посилання на номер рахунку-фактури, Виконавець не гарантує зарахування отриманих сум в рахунок оплати Послуг Замовника, а надходження платіжного документа не визнається акцептом Договору.
 • 4.5. Факт оплати Послуг вважається підтвердженим, а ОР Замовника поповненим, після надходження відомостей від банку або платіжної системи про зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця, за обов’язкового дотримання умов п. 4.4.
 • 4.6. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів. При зміні банківських реквізитів Виконавця, з моменту опублікування нових реквізитів на веб-сайті Виконавця, Замовник самостійно несе відповідальність за платежі, здійснені за старими реквізитами.
 • 4.7. У разі анулювання реєстрації доменного імені до закінчення терміну його дії, а також у випадку передачі доменного імені іншій особі або на обслуговування іншому Реєстратору, в тому числі за рішенням суду, грошові кошти, за послуги з реєстрації/ продовження реєстрації такого доменного імені, не повертаються та відповідальність Виконавця за кожним таким доменним іменем припиняється.
 • 4.8. У разі дострокового припинення надання Послуг Замовнику, здійснюється повернення грошових коштів за повні місяці невикористаного часу (оплата за місяць, протягом якого обслуговування було припинено не повертається) при пред’явленні Замовником відповідних фінансових документів. Грошові кошти сплачені за зареєстровані доменні імена не повертаються.
 • 4.9. Замовник автоматично стає учасником бонусної програми. При придбанні послуг на веб-сайті Виконавця, Замовник отримує можливість накопичувати бонуси на бонусному рахунку. Замовник може частково оплатити послуги Виконавця, використовуючи накопичені бонуси на умовах визначених Виконавцем.
 • 4.10. Бонуси не мають готівкового вираження і не можуть бути видані Замовнику в грошовому еквіваленті.
5. Права та обов’язки сторін
 • 5.1. Виконавець зобов’язується:
  • 5.1.1. Забезпечити цілодобове зберігання, технічне обслуговування та моніторинг працездатності обладнання, на якому розміщені ресурси Замовника, протягом усього терміну дії Договору.
  • 5.1.2. Сповіщати Замовника про факти спроб злому Сервера, якщо відображення цих спроб вимагало проведення спеціальних дій Виконавця.
  • 5.1.3. Повідомляти Замовника про зміни в умовах Договору та вартості Послуг за допомогою електронної пошти не менше ніж за 10 календарних днів до моменту набрання ними чинності за відомими йому реквізитами Замовника.
 • 5.2. Виконавець має право:
  • 5.2.1. Змінювати умови Договору та вартість Послуг в односторонньому порядку, з обов’язковою публікацією змін на своєму веб-сайті та повідомленням про це Замовника.
  • 5.2.2. Залучати для виконання своїх зобов’язань за Договором третіх осіб, залишаючись відповідальним перед Замовником.
  • 5.2.3. Тимчасово або повністю припинити надання Послуг Замовнику, без повернення грошових коштів, в наступних випадках:
   • 5.2.3.1. ненадходження передоплати за Послуги;
   • 5.2.3.2. дій, спрямованих на обмеження або перешкоджання доступу інших користувачів до Послуг (в тому числі створення підвищеного навантаження на апаратні засоби обладнання), а також здійснення спроб несанкціонованого доступу до ресурсів Виконавця і інших систем, доступних через мережу Інтернет;
   • 5.2.3.3. публікації, передачі, розсилки за допомогою мережі Інтернет будь-якої інформації, яка суперечить вимогам законодавства України або нормам міжнародного права, в тому числі розсилки матеріалів, які мають характер СПАМ;
   • 5.2.3.4. опублікування або передачі будь-якої інформації або програмного забезпечення, яке містить в собі комп’ютерні віруси або інші прирівняні до них компоненти;
   • 5.2.3.5. дій, спрямованих на використання, розсилання, публікування, передачу відтворення, надання або поширення будь-яким способом отриманих за допомогою Послуг інформації, програмного забезпечення або інших матеріалів, повністю або частково, захищених авторськими або іншими правами, без дозволу власника, також їх розсилання, публікування, передача або поширення будь-яким способом, як будь-якої складової наданих Послуг або створених на її основі робіт, так як самі Послуги також є об’єктом авторських та інших прав за умови наявності вимоги власника таких прав про обмеження перерахованих дій;
   • 5.2.3.6. при виявленні атаки (DoS, DDoS) на веб-сайт, сервер, домен, IP-адреси користувача, а також в разі генерації трафіку, який перевищує 50 Мбіт/с і не є тимчасовим явищем;
   • 5.2.3.7. розміщення фішингових сайтів;
   • 5.2.3.8. відсутність відповіді на адміністративне звернення/повідомлення Виконавця протягом 3 робочих днів з моменту відправки такого звернення;
   • 5.2.3.9. отримання відповідного запиту або вказівки з боку державного чи іншого компетентного регулюючого органу.
  • 5.2.4. Тимчасове припинення Послуг згідно п. 5.2.3. не вважається перервою в наданні Послуг і не може розглядатися як порушення Виконавцем своїх зобов’язань, передбачених Договором.
  • 5.2.5. При підвищених (наднормових) потребах Замовника до апаратних та інших ресурсів в рамках замовленого обслуговування, запропонувати Замовнику перехід на інший тарифний план, запропонувати додаткові послуги і обмеження, а при отриманні відмови від Замовника — припинити його обслуговування з поверненням невикористаних Замовником коштів. Для всіх тарифних пакетів надання послуг веб-хостингу встановлюється норма в 1% від ресурсів сервера.
  • 5.2.6. Сповіщати Замовника про Послуги, рекламні компанії за допомогою email, sms, telegram, viber повідомлень або інших подібних сервісів.
  • 5.2.7. Надавати інформацію на офіційні запити відповідно до пункту 2.21.
  • 5.2.8. Виконавець має право в будь-який час без повідомлення Замовника здійснити перевірку наданих Замовником даних. Якщо при перевірці таких даних, буде встановлено, що документи, відомості чи інша інформація недостовірні, Виконавець має право призупинити та/або припинити надання Послуг, до надання достовірних даних, що підтверджуються документами і супутньою інформацією.
  • 5.2.9. Відправляти повідомлення і нагадування про використання та продовження Послуг, про баланс ОР, інформацію про термін дії балансу ОР, так і його анулювання. Відмовитися від таких повідомлень/нагадувань Замовник може шляхом видалення Послуг і обнулення балансу або повернення коштів.
  • 5.2.10. Пересилати листи/скарги/звернення третіх осіб Замовнику за допомогою спеціальних сервісів Виконавця.
 • 5.3. Замовник зобов’язується:
  • 5.3.1. Оформити заявку на Послуги через веб-сайт Виконавця. Заповнити всі запропоновані поля, форми online-замовлення достовірними і коректними даними. У разі зміни даних, Замовник зобов’язується негайно інформувати про це Виконавця шляхом направлення листів за допомогою електронної або звичайної пошти. За наслідки, які виникли з причин некоректності внесених відомостей, ні Виконавець, ні Адміністратор відповідного домену, ні Оператор реєстру відповідного домену відповідальності не несуть. При необхідності ідентифікації особи Замовника/Реєстранта, надати всі дані, що запитує Виконавць для проведення такої перевірки. Виконувати вимоги, викладені в Договорі.
  • 5.3.2. Своєчасно здійснювати передоплату замовлених Послуг відповідно до розділу 4 Договору і діючими на момент оплати Тарифами.
  • 5.3.3. Самостійно стежити за станом свого ОР.
  • 5.3.4. Зберігати відповідні фінансові документи, що підтверджують оплату Послуг.
  • 5.3.5. Підписувати акти наданих послуг, виконаних робіт і направляти їх Виконавцю протягом 5 робочих днів з моменту їх отримання, а в разі незгоди в той же термін направити Виконавцю мотивовану відмову від підписання Акту, при цьому в разі неотримання Виконавцем підписаного акта або вмотивованої відмови від підпису акту протягом 10 днів з моменту їх отримання, вважається що надані послуги або виконані роботи відповідають вимогам Договору та прийняті Замовником в повному обсязі, що підтверджується актом наданих послуг який підписаний Виконавцем.
  • 5.3.6. При оплаті рахунку-фактури з розрахункового рахунку юридичної особи, надати Виконавцю реєстраційні документи платника не пізніше 3 днів з моменту оплати. У разі, якщо Замовник не надасть необхідні документи в зазначений вище термін, оригінали звітних бухгалтерських документів по сплаченому рахунку надаються Замовнику згідно тих публічних даних, які розміщені в державному Реєстрі платників ПДВ.
  • 5.3.7. Самостійно стежити за дотриманням мережевого етикету.
  • 5.3.8. У процесі використання Послуг дотримуватись вимог чинного законодавства України, міжнародного законодавства, в тому числі не розміщувати на сайті протизаконні матеріали (порнографія, пропаганда: міжнаціональної, міжрасової, міжетнічної ворожнечі, тероризму, військових дій, заклики до повалення законної влади в будь-якій державі, пропаганди наркотиків і т. п.), не порушувати авторські, суміжні та інші права третіх осіб. Також Замовнику заборонено вчиняти дії з розміщення електронної (цифрової) інформації з порушенням авторського права і (або) суміжних прав третіх осіб. У зв’язку з відсутністю законодавчо встановлених методів визначення того, чи є конкретне зображення порнографічним, Виконавець залишає за собою право на таке визначення.
  • 5.3.9. Замовник надає свою згоду на отримання повідомлень щодо надання Виконавцем Послуг електронною поштою (email), службами коротких повідомлень (SMS, Viber, Telegram і інші), а також на використання файлів-cookie.
  • 5.3.10. Замовник (коли він виступає Представником Реєстранта) зобов’язаний надати Виконавцю згоду третіх осіб (особи реєстранта), на обробку персональних даних осіб, яких він зазначив на веб-сайті Виконавця.
6. Відповідальність сторін
 • 6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань згідно з Договором Виконавець і Замовник несуть відповідальність відповідно до Договору, а також чинного законодавства України.
 • 6.2. Ні Виконавець, ні Адміністратор відповідного домену, ні Оператор реєстру відповідного домену не несуть відповідальності за якість каналів зв’язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ Замовника до Послуг, а також не гарантує прийняття пошти Замовника з віддалених мереж, функціонування яких призвело до занесення адреси такої мережі в списки, за якими програма доставки пошти Виконавця не здійснює отримання пошти.
 • 6.3. Замовник повністю відповідальний за збереження свого логіну, пароля і за збитки, які можуть виникнути через його несанкціоноване використання. За фактом крадіжки логіну і пароля, що сталося з вини третіх осіб Замовник зобов’язаний направити Виконавцю заяву про зміну логіну і пароля, з обов’язковим додатком до заяви підтверджуючих документів фізичної/юридичної особи, а також відповідного фінансового документу, що підтверджує оплату Послуг. Ні Виконавець, ні Адміністратор відповідного домену, ні Оператор реєстру відповідного домену не несуть відповідальності за дії третіх осіб, які призвели до крадіжки тієї чи іншої інформації Замовника.
 • 6.4. У разі порушення Замовником положень Договору, в тому числі пред’явлення мотивованих претензій з боку третіх осіб до Виконавця, Виконавець має право призупинити, або припинити надання Послуг (з розірванням Договору в односторонньому порядку), а Замовник зобов’язується самостійно врегулювати дані претензії і відшкодувати Виконавцю завдані цими діями збитки.
 • 6.5. Ні Виконавець, ні Адміністратор відповідного домену, ні Оператор реєстру відповідного домену не несуть відповідальності за порушення Замовником авторських, суміжних та інших прав третіх осіб, національного і міжнародного законодавства. У разі порушення Замовником прав третіх осіб, Замовник несе повну відповідальність за шкоду, заподіяну за допомогою протиправного використання ним Послуг.
 • 6.6 Виконавець не несе відповідальності за неправомірні дії Замовника які пов’язані з використанням доменного імені або іншої Послуги для розсилки спаму та іншої інформації.
 • 6.7. На Замовнику в повному обсязі лежить ризик наслідків дій, вчинених через веб-сайт Виконавця з використанням авторизаційних даних Замовника, в тому числі виставлення рахунку, зміни особистих налаштувань, а також інших дій, які можуть спричинити матеріальні або технічні наслідки.
 • 6.8. Виконавець несе відповідальність за неможливість отримання Замовником замовлених Послуг тільки в тому випадку, якщо неможливість їх отримання відбулась з прямої вини Виконавця. Виконавець несе відповідальність в межах суми, що дорівнює вартості неотриманих Замовником Послуг.
 • 6.9. Виконавець не є належним відповідачем або співвідповідачем щодо будь-яких зобов’язань претензій третіх осіб і витрат, пов’язаних з порушенням Замовником (або іншими особами, які використовують його ім’я і пароль) умов цього Договору або вимог законодавства.
 • 6.10. За винятком випадків, прямо зазначених у Договорі, ні Виконавець, ні Замовник не будуть передавати своїх прав і обов’язків за Договором без попередньої письмової згоди іншої Сторони.
 • 6.11. Протягом терміну дії Договору і протягом 3 (трьох) років з дня його розірвання, Сторони зобов’язуються обмежувати доступ третіх осіб без законних на те підстав, а також співробітників і посадових осіб, які не беруть участі у виконанні зобов’язань за Договором, і охороняти конфіденційність інформації, що була передана одна одній в процесі виконання зобов’язань згідно з Договору.
 • 6.12. Виконавець несе відповідальність в межах сум сплачених Замовником рахунків, протягом всього терміну дії Договору або терміну дії конкретної Послуги.
7. Порядок розгляду претензій і спорів
 • 7.1. Претензії Замовника щодо одержаних Послуг приймаються Виконавцем до розгляду виключно у письмовому вигляді і в строк не пізніше 3 робочих днів, з дати виникнення спірної ситуації. Термін розгляду претензій Замовника становить 30 (тридцять) днів.
 • 7.2. Розгляд претензій, пов’язаних з наданням Послуг, здійснюється при пред’явленні Замовником відповідних фінансових документів, що підтверджують оплату Послуг.
 • 7.3. Для вирішення технічних питань при визначенні вини Замовника в результаті його неправомірних дій при користуванні мережею Інтернет, Виконавець має право самостійно залучати компетентні організації як експертів.
 • 7.4. Спори, що виникають щодо доменних імен, розглядаються за процедурою, передбаченою відповідними правилами/регламентами доменних зон. Сторони мають право звернутися до суду за захистом своїх порушених прав.
 • 7.5. Виконавець не є суб’єктом, який розглядає спори про право. Зокрема, Виконавець не уповноважений підтверджувати або спростовувати: достовірність або недостовірність інформації, розміщеної Замовниками на веб-сайтах; факти наявності або відсутності прав третіх осіб на ті чи інші об’єкти інтелектуальної власності, факти порушень Замовником прав третіх осіб на торговельні марки або будь-які інші об’єкти права інтелектуальної власності, а також доменні імена.
 • 7.6. Виконавець залишає за собою право переадресовувати Замовнику обгрунтовані вимоги / претензії / звернення правовласників та інших осіб, які вважають свої права порушеними Замовником Послуг, а також повідомлення щодо усунення таких порушень.
 • 7.7. При розгляді спорів, як докази, сторони вправі надавати роздруковані електронні листи (email), зі збереженою службовою технічною інформацією в них (заголовках). У разі якщо службова технічна інформація (заголовок) відсутня, такий лист не є доказом. Правильність заголовків електронного листа може підтвердити Провайдер, за допомогою якого був відправлений відповідний електронний лист або незалежні експерти.
8. Форс-мажор
 • 8.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань за Договором, якщо доведуть, що воно стало наслідком обставин непереборної сили, а саме: стихійних лих, війни або воєнних дій, епідемій, пошкодження або несправність комунікаційних ліній, змін законодавства або інших, незалежних від сторін, надзвичайних і невідворотних обставин, що відбулися поза їхньою волею, і за умови, що ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору. До непередбачуваних обставин, що перешкоджають виконанню договірних зобов’язань, також відносяться (але не вичерпно): вилучення серверів Виконавця на підставі відповідного судового рішення, аварія, протиправні дії третіх осіб, вибух, тощо.
 • 8.2. Сторона, для якої виникла неможливість виконання зобов’язань за Договором, повинна негайно, у письмовій формі повідомити іншу Сторону про настання і припинення обставин непереборної сили.
 • 8.3. Терміни виконання зобов’язань в разі настання обставин непереборної сили відкладаються відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини. Якщо зазначені обставини діють більше 3 (трьох) послідовних місяців, Договір може бути розірваний за ініціативою однієї зі сторін шляхом направлення повідомлення іншій Стороні, при цьому жодна із Сторін не має права вимагати від іншої сторони відшкодування збитків.
 • 8.4. Наявність обставин непереборної сили підтверджується офіційним висновком уповноваженого органу України або іншими офіційними документами уповноважених органів.
9. Термін дії та порядок розірвання договору
 • 9.1. Договір набуває чинності з моменту надходження першої передоплати на поточний рахунок Виконавця, якщо Послуга надається безкоштовно — з моменту реєстрації на веб-сайті Виконавця, якщо договір укладено в письмовій формі, він вступає в силу з дати підписання договору Замовником і Виконавцем та діє до закінчення терміну дії Послуги. Після закінчення цього терміну Договір вважається розірваним.
 • 9.2. Продовження Договору здійснюється автоматично тільки за умови надходження на поточний рахунок Виконавця наступної оплати за продовження Послуги до закінчення терміну дії Договору. Якщо умови дотримані, Договір автоматично продовжується на новий термін дії Послуги.
 • 9.3. Договір може бути розірваний за згодою Сторін.
 • 9.4. У разі порушення однією із Сторін умов Договору інша Сторона має право на одностороннє розірвання Договору, про що письмово повідомляє Сторону, яка порушила умови Договору, не менше ніж за 14 календарних днів. Повідомлення про розірвання договору може бути направлено також за допомогою електронної пошти за реквізитами Сторони.
 • 9.5. Замовник має право в будь-який час в односторонньому порядку відмовитися від Послуг Виконавця. У цьому випадку Замовник зобов’язаний попередити Виконавця про намір розірвати Договір за 30 календарних днів до бажаної дати розірвання Договору і сплатити фінансову заборгованість, якщо така наявна.
 • 9.6. У разі якщо будь-яка з умов цього Договору втратить юридичну силу, буде визнана незаконною або буде виключена з цього Договору, це не має наслідком недійсність інших умов Договору, які зберігають юридичну силу і є обов’язковими для виконання Сторонами.
 • 9.7. При розірванні Договору або припиненні терміну його дії вся наявна в електронному вигляді інформація Замовника зберігається у Виконавця протягом терміну, регламентованого внутрішніми документами.
10. Умови і порядок обробки персональних даних
 • 10.1. Укладаючи Договір, Замовник підтверджує, що надає дозвіл Виконавцю на обробку своїх персональних даних з метою виконання умов цього Договору.
 • 10.2. Укладаючи Договір, Замовник підтверджує, що ознайомлений (без додаткового повідомлення) з правами і обов’язками, встановленими Законом України «Про захист персональних даних».
 • 10.3. Метою обробки персональних даних Замовника є можливість надання Послуг Виконавцем, проведення взаєморозрахунків, отримання рахунків, актів та інших документів.
 • 10.4. Замовник надає персональні дані при реєстрації на веб-сайті Виконавця, а також при оформленні замовлення на Послугу, в тому обсязі, який необхідний для надання Послуги. Дані також надаються в тому обсязі, який необхідний для взаєморозрахунків, виставлення рахунку, актів або інших документів. В процесі надання Послуг Виконавець має право здійснювати запит персональної інформації про потенційного власника прав на ту чи іншу Послугу.
 • 10.5. Обробка персональних даних здійснюється з метою забезпечення реалізації договірних відносин, адміністративно-правових відносин, відносин у сфері бухгалтерського та податкового обліку. Виконавець гарантує, що він не буде використовувати персональні дані Замовника з будь-якою іншою метою, крім цілей, зазначених в пунктах 10.3., 10.4 Договору, без належного повідомлення про це Замовника.
 • 10.6. Відповідно до мети, обробці підлягають дані: прізвище, ім’я, по батькові, адреса (поштова, реєстрації, фактичного проживання), адреса електронної пошти (email), номер телефону, інформація про дії, що були здійснені на веб-сайті Виконавця.
 • 10.7. Персональні дані передаються Виконавцю, а також в залежності від характеру Послуги, можуть бути передані партнерам Виконавця, адміністраторам і реєстраторам доменних зон, адміністративним особам і органам, що здійснюють технічну організацію, адміністрування і підтримку адресного простору в мережі Інтернет.
 • 10.8. Виконавець має право надавати доступ та передавати персональні дані Замовника третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Дані можуть передаватися для публікації в базі WHOIS, а також на вимогу державних органів, фізичних і юридичних осіб, які мають право на отримання такої інформації згідно чинного законодавства України.
 • 10.9. Виконавець здійснює всі необхідні заходи для захисту персональних даних від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття чи знищення, забезпечуючи їх цілісність і недопущення незаконного отримання, шляхом вжиття заходів, необхідних для того, щоб забезпечити належний захист персональних даних. До цих заходів належать, але не обмежуються: шифрування, двофакторна авторизація, перевірка збору і обробки персональних даних.
 • 10.10. Замовник має право отримати від Виконавця інформацію про те, які дані Виконавець використовує при наданні Послуг, способи їх захисту, знищення, інформацію про суб’єктів, яким передаються дані Замовника з метою їх подальшої обробки, а також інші права передбачені законом.
 • 10.11. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору.
 • 10.12. Замовник має право відкликати дозвіл на обробку персональних даних. Знищення персональних даних є підставою для розірвання договору і виконується на підставі письмової заяви Замовника. В такому випадку, договір розривається з дати знищення персональних даних.
 • 10.13. Виконавець має право відмовити Замовнику в видаленні персональних даних на підставі розпоряджень і вимог державних органів, в рамках і обсягах, що відповідають законодавству України.
 • 10.14. Видалення персональних даних означає припинення надання Послуг за Договором.
11. Політика конфіденційності
 • 11.1. Замовник надає дані при реєстрації на веб-сайті Виконавця, а також при оформленні замовлення на Послугу, в тому обсязі, який необхідний для її надання.
 • 11.3. При наданні Послуг реєстрації та обслуговування доменного імені, дані Замовника/Реєстранта передаються адміністративним особам і органам, що здійснюють технічну організацію, адміністрування і підтримку адресного простору в мережі Інтернет.
 • 11.4. Дані Реєстранта можуть передаватися для публікації в базі WHOIS, а також на вимогу державних органів, юридичних, фізичних осіб, які мають право на отримання такої інформації згідно із законодавством України для дотримання умов законодавства України.
 • 11.5. Інформація щодо комерційного співробітництва Виконавця і Замовника (реквізити платника, спосіб оплати, сума оплат, кількість зареєстрованих доменів, перелік замовлених послуг, умови виконання замовлень, IP адреси входів в обліковий запис Замовника) вважається конфіденційною інформацією і надається виключно на підставі рішення суду.

Потрібен паперовий договір?

Для укладення договору в паперовому вигляді вам необхідно звернутися в службу підтримки. При запиті паперового договору, будь ласка, повідомте всі реквізити компанії, а також прикріпіть скан-копії основних документів, таких як свідоцтво про реєстрацію, свідоцтво платника ПДВ та ін.